Add User to Groups

Add User to Groups in AD With PowerShell

Add User to Groups i Powershell, som altid når der skal arbejdes med brugere og grupper i Active Directory AD kan man jo atid gøre dette via den indbyggede GUI og er nemt og overskueligt hvis det er en eller 2 brugere eller grupper det drejer sig om, Efter Powershell er kommet til, findes der altid et script til automatiseringen af AD og opsætningen af brugere, dette gør administrationen utrolig nemt.

Add User to Groups

Powershell gør det utrolig nemt at tilføje en bruge, her er en one-liner til how-to.

Add-ADGroupMember -Identity "GroupNAME" -Member USERNAME

hvis man nu vil se om man gjort det ordentligt så skriver man

Get-ADGroupMember "GroupNAME"

Den Vil så give et output som viser hvem der er i gruppen.

Der står en mere udførlig beskrivelse af ADD-ADGroupMember på Microsofts Side.

Add multiple Users in Group

Man kan også tilføje en masse brugere til en gruppe. jeg har lavet et lille script som gør det..


$grp = “Gruppe”
  # Her sættes de brugere I en tekstfil
  $usrs = Get-Content c:\temp\users.txt

forEach ($usr in $usrs) {
  # Her sættes bruger til til et andet domæne bare huske at dele brugerne op da jeg ikke tjekker på domæne medlemsskab først, lokale Brugere så skal der stå LOKALDC
  $forestUser = Get-ADUser $usr -Server <server>

Add-AdGoupmember $grp $forestUser
  }

https://frydensbjerg-iversen.dk/support/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.