ændre ipadresse

Ændre ipadresse 4 Octet i Powershell

Ændre Ipadresse eller omdøbe Adressen, Dette gøre fra en tekstfil  i Powershell,

og kan sagtens lade sig gøre. ved hjælp at -Join og -Split. Læs evt. meget meget mere her. SS64 link

I tilfælde af fejlsøgning til Sites and services og man har en liste af NO_CLIENT_SITE: i netlogon.log

Og har fået lavet et udtræk af IPadresser til sin Sites and Services der skal tilføjes sit subnet til et site Hjemme.

Tekstfilen ser sådan her ud:

10.16.239.1
10.200.67.2
10.69.89.3
10.200.66.4
10.26.100.4
10.26.80.5
10.17.112.5
10.17.113.4

Ændre ipadresse

Den kan godt være meget Større og indeholde mange flere ipadresser

Dette kan hurtigt kan være ret uoverskueligt. derfor sortere vi og tæller sammen.

$input_path = 'c:\123\host.txt'

$Hash = @{} 
ForEach ($Line in (Get-Content $Input_path)) {
 ++$Hash[$Line.split(' ')[0]]
} 
$Hash.GetEnumerator() | sort -Property Value -desc

Den laver så et output som er sorteret og value er antal af ipdresser i samme subnet.

Name              Value 
----                    ----- 
10.26.81. xx     1 
10.200.67.xx     1 
10.26.100. xx   1

...

Vi Laver en hurtig løsnig som læser hver ipadresse i filen.

Der laves den 4 octet om i ipadressen til 0/24 så den kan indlæses i Subnet i Sites and Services.

$ips = get-content C:\123\host.txt
ForEach ($ip in $ips)

  {
    $ip2 = $ip.Split('.')
    $ip2[-1] = {0/24}
     $ip2 -join '.'
  }

Derefter har vi en ipadresse som ser sådan ud 10.26.81.0/24.

vi laver lige et lille script som læser ipadressen og ligger den ind i Subnets, der bruger jeg New-ADReplicationSubnet du kan læse meget mere om det her.

$Hosts = Get-Content C:\123\host.txt
ForEach ($Site in $Hosts) 

{
New-ADReplicationSubnet -Name $Site -Site HJEMME

}

Og voila Subnets er tilføjet i Sites and Services.

Bulk add user CSV

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.