Bulk Add Users

Bulk Add Users to AD via CSV file

Bulk Add Users til Active directory via en CSV fil, gøres hvis man har en opgave i at skulle oprette 1000 brugere i ActiveDirectory.

Tilføj mange brugere via Powershell

Jeg har lave et simpelt lille Script som gør det.

Her vil jeg vise hvordan en csv fil skal se ud og hvordan man læser den i Powershell.

Det er et lille eksempel og man kan tilføje alle de instancer man vil i sin CSV fil.

Se her en liste over hvad man kan New-ADUser

Bulk add Users csv

 

 

 

Jeg har lavet en CSV fil i Notepad, NewUsers.csv, felterne  GivenName, SurName, Name, SamAccountName, UserPrincipalName og Password bliver sat.

Password har jeg fra et script som laver et random password fra 8 til 14 tegn, poster jeg gerne hvis nogen gerne vil have det.

Det skal siges at den øverste linie i csv filen ikke må ændres.

I mit script ligger jeg brugerne i en sti OU under Special brugere og Adminkonti.

Man kan også tilføje path  til sin csv fil så man kan tilføje brugere  under flere OUer på en gang.

Jeg tilføjer også lige en beskrivelse for at dokumentere brugere.

Jeg starter med at Importere CSV filen, for hver brugere objekter laves en New-ADUser med de forskellige felter beskrevet ovenfor.

læs evt. Microsofts hjemmeside om New-ADUser.

Bulk add users, husk at teste! -Whatif

Du kan se hele script nedenfor og det virker uden at spørge, så husk at altid teste først med en parameter -Whatif  som lige tester din kommando.

Import-Module ActiveDirectory 
# Tilføjer brugere fra CSV Fil. 
$Path = "OU=Admkonti,OU=Speciel brugere,DC=domæne,DC=local" 
$Description = " Administrativ Bruger til server ." 
import-csv H:\Powershells\NewUsers.csv | ForEach-Object {New-ADUser -GivenName $_.GivenName -Surname $_.Surname -Name $_.Name -SamAccountName $_.SamAccountName -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -Description $Description -Path $Path -Enabled $True -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -force) -PassThru}

 

Du kan måske også være interresseret i min artikel Kopiere bruger memberof

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.