Copy group membership from one user to another in AD

Copy group membership from one user to another in AD

Copy group membership from one user to another in AD i Powershell, Hvis man får en opgave hvor en bruger skal overtage en andens opgaver og have de samme rettigheder.

Jeg har lavet en lille beskrivelse hvor Powershell klarer tingene, Brugeren som har rettighederne kalder vi brugerold og den nye kalder vi brugerny i flg. eksempel.

For at kunne lave en overflytning af grupper skal vi først have et overblik på brugerolds grupper.

Get-ADUser -Identity brugerold -Properties memberof | Select-Object -ExpandProperty memberof

Dette giver et billede af brugerolds grupper.

Efter at vi har fået grupperne kan vi nu tilføje grupperne over til brugerny, dette gøres ved hjælp af Add-ADGroupMember.

Add-ADGroupMember -Members brugerny -PassThru

Da Add-ADGroupMember ikke generere output sættes –PassTru

Copy group membership

Den Fulde streng ser sådan ud.:

Get-ADUser -Identity brugerold -Properties memberof | Select-Object -ExpandProperty memberof | Add-ADGroupMember -Members brugerny -PassThru | Select-Object SamaccountName

Select-Object SamAccountName giver et output over grupperne som kopieres.

Support

Læs evt. mere om Add-ADGroupMember og Get-ADUser

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.