WinRM Negotiate Authentication Error

WinRM Negotiate Authentication Error

Denne fejl “WinRM Negotiate Authentication Error”, kan forekomme på Windows 10, 8 , 7 under server manager hvor du forsøger at Administrere din Windows Server.

Når du arbejder med Windows Server 2012 R2 eller Server 2016 i et Hyper-V opsætning eller andre steder hvor du skal Administrere din Windows Server fra en Windows 10.

Skal der være flg.

Fjern Fejlen WinRM Negotiate Authentication Error

TrustedHost

Først skal man se om der er en TrustedHost, en trusted host er som navnet viser en server eller andet man har tillid til, følgende gøre i Powershell som Administrator.

Get-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts | select name,value | format-list

Der Kommer til at stå.
WinRM Negotiate Authentication Error

Det gør der fordi der ingen Trusted hosts er..

Tilføj Server til TrustedHosts

For at servren skal kunne administreres via Server Manager så skal vi have tilføjes lidt til TrustedHosts, dette gøre ved følgende Powershell. alt fra Windows klienten.

Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts "TFISERVER" -Concatenate -Force

Nu er serveren tilføjet TrustedHosts.

WinRM Negotiate Authentication Error Trusted

Gem Adgangskoden.

Nu har vi fået tilføjet serveren til TrustedHosts.

For at man ikke skal skrive adgangskoden hver gang man går på så gemmer vi lige den til serveren, ved hjælp af CMDKEY.

cmdkey /add:TFISERVER /user:administrator /pass:P@ssw0rd

Nu er forbindelsen til serveren sat op og du kan administrere din Windows 2016 Core server eller andet herfra.

WinRM Negotiate Authentication Error Trusted

Nu er WinRM Negotiate Authentication Error væk.

Fjern adgangskode igen via CMDKEY.

Skulle man få brug for at fjerne adgangskoden igen fra serverlisten gøre dette med denne commando.

cmdkey /delete:TFISERVER

Dette fjerner Adgangskoden tidligere angivet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.